[English] [Početak] [Uvod] [O glazbi] [Popis pjesama] [Festival] [Recepti] [FAQ] [Zasluge] [Pošta]
Valid XHTML 1.0!

Jakov Gotovac

Natrag na dalmatinsku glazbu

Boris Papandopulo

Natrag na dalmatinsku glazbu

Franz von Suppe (1819 - 1895)

Rođen je kao Francesco E. E. C. Suppe-Demelli u Splitu, Dalmaciji, a ponijemčenje njegova imena u Beču u Franz von Suppe bilo je rezultat mode.

Uz Johanna Straussa ml. i Karla Milloeckera predstavlja klasično razdoblje bečke operete, koju je čak i izmislio. Naime, on je prvi dotadašnji Singspiel (rod kojemu je vrhunac donjela Mozartova Zauberfloete) doradio na način koji je nazvan malom operom (operetta). Kasnije su Strauss i Milloecker prihvatili taj stil, koji je u Parizu dalje razradio Jacques Offenbach. Ukupno je napisao tridesetak opereta, a najpoznatija je Boccacio (1879).

Von Suppe je unio motive Dalmacije u dva svoja djela: Missa dalmatica (1832, prerađena 1877), te operetu Des Matrosen Heimkehr (1885). Spomenuta opereta čak odvija se u Hvaru i Starigradu na otoku Hvaru u Dalmaciji.

Natrag na dalmatinsku glazbu

Ivo Tijardović (1895 - 1976)

Rodio se u Splitu, Dalmaciji, za koju je ostao vezan cijelog svojeg života.

Sav opus prožet je dalmatinskim melosom. Posebno se izdvajaju dvije njegove operete Mala Floramye (1926) i Splitski akvarel (1928), u kojima je dočarao tipičan splitski kolorit. Njihove melodije i danas su široko prepoznate i popularne među ljudima.

Natrag na dalmatinsku glazbu