[English][Početak][Popis pjesama][Recepti][Mail]
(picture)

Luka grada Splita.

Komentar

Dalmatinska klapska pjesma izvorno iz Splita i Trogira.

Kad mladić ostavi rupčić kod djevojke, to po dalmatinskoj tradiciji znači da je prosi.

Glazba

2:55, 1201k

Tekst

SINOĆ SAN TI KOD MAJKE BIJA       LAST NIGHT I WAS AT YOUR MOTHER'S

Sinoć san ti kod majke bija,      Last night I was at your mother's
faculet * san ostavija.         I've left a handkerchief.

Draga dušo, ma ti ga peri        My dear, you wash it
u sapunu, ladnoj vodi.         In the soap and cold water.

Ja sapuna ma ne imaden,         I don't have a soap
ladna voda daleko je.          And cold water is far away.

Sapun, dušo, ma ruke tvoje,       Soap, my dear, your hands,
ladna voda suze moje.          Cold water, my tears.

* faculet = rupčić