[English][Početak][Popis pjesama][Recepti][Mail]

Komentar

Dalmatinska klapska pjesma izvorno iz Šibenika.

Glazba

2:45, 1131k

Tekst

PROPLAKAT ĆE ME ZORA          THE DAWN WILL CRY FOR ME

Proplakat će me zora          The dawn will cry for me
i nebo sa zvizdama,           and so the sky with stars,
a kamol' neće draga           so how wouldn't cry darling
koju sam jubija.            who have I always loved.

Daleko su moji škoji *,         Far away are my islands,
daleko je selo moje,          far away is my village,
daleko je moja draga,          far away is my darling,
daleko me more moje.          far away from me my sea.

* škoj = otok