[English][Početak][Popis pjesama][Recepti][Mail]

Komentar

Dalmatinska klapska pjesma izvorno s otoka Lastova i Mljeta.

Paun je tip biračkog kola, proširen po čitavoj Hrvatskoj, ali s različitim napjevima i plesnim koracima. Osoba pleše unutar kola, bira nekoga iz njega, te ga poljubi. Potom oni izmjene mjesta, a kolo nastavlja na isti način.

Glazba

2:46, 1138k

Tekst

PAUN LETI                PEACOCK FLIES

Paun leti pa poleti.          Peacock flies and peacock takes off.
Paun leti pa poleti,          Peacock flies and peacock takes off,
paune moj.               peacock of mine.

Na čije ćeš dvore pasti.        On which courtyard will you fall down.
Na čije ćeš dvore pasti         On which courtyard will you fall down
paune moj.               peacock of mine.

Jol * na livo, jol na desno.      On the left side or the right side.
Jol na livo, jol na desno,       On the left side or the right side,
paune moj.               peacock of mine.

Jol na pršut, jol na vino.       On the ham or on the wine.
Jol na pršut, jol na vino,       On the ham or on the wine,
paune moj.               peacock of mine.

* jol = ili