[English][Početak][Popis pjesama][Recepti][Mail]

Komentar

Dalmatinska klapska pjesma izvorno iz Šibenika.

Ocrnjeni određeni djelovi odjeće (pojas) koristili su se da prikažu stupanj žalovanja poslije smrti nekog bliskog.

Glazba

3:56, 1616k

Tekst

OMILI MI U SELU DIVOJKA         A GIRL HAS ENDEARED TO ME IN THE VILLAGE

Omili mi u selu divojka,        A girl has endeared to me in the village,
malo plaha al' je srcu draga.      A bit shy but she is dear to a heart.
I mome je srcu omilila,         She has endeared to my heart too,
pitat ću je ako mi je dadu,       I shall ask her if they'll give her to me,
pitat ću je ako mi je dadu.       I shall ask her if they'll give her to me.

Ako mi je ne tidoše dati,        If they do not want to give her to me
poć ću junak srid gore zelene.     I will bravely go to the green mountain.
Pivat ću joj jutron i večeron      I will sing her mornings and evenings
ne bi li se mlada smilovala,      So the young one shows me mercy,
ne bi li se mlada smilovala.      So the young one shows me mercy.

Ako mi se smilovati neće        If she do not show me mercy,
ocrnit ću sve haljine svoje,      I will blacken all my clothes
samo neću pasa ni marame.        But I won't the belt and the scarf
Pasa neću rad majčina glasa,      The belt for my mother's reputation
a marame rad moje divojke.       And the scarf I won't for my girl.